Döda Poeters Sällskap / Dead Poets Society

Från 15 år

Add to
wishlist


Mark as
purchased


Running time: 128 mins
Released: 1996
Buy SD:
kr49.00
Buy HD:
kr49.00
Rent SD:
kr39.00
Rent HD:
kr39.00
En anrik men förstelnad privatskola. Benhård disciplin. Regler, regler, regler. Och att göra som man alltid gjort. Det tror man på. Att lita på elevernas egna viljor, känslor och passioner. Den tanken har ingen tänkt. Men så plötsligt. Engelskläraren John Keating (Robin Williams) kommer till skolan. Han inspirerar eleverna. Ger dem mod. Får dem att börja ana vad livet skulle kunna vara. Samtidigt som motkrafterna mobiliserar… Efter att du skrämts, skakats, skrattat – och kanske gråtit. Efter att du helt och fullt förstått vad John Keating menar med ”att fånga dagen”. Ja, då är inte heller du riktigt den samma som förut!