Camorrans barn

Från 15 år

Add to
wishlist


Mark as
purchased


Running time: 111 mins
Released: 2019
Buy SD:
kr79.00
Buy HD:
kr99.00
Rent SD:
kr49.00
Rent HD:
kr49.00
Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ och Briatò vill bli rika snabbt, de vill köpa designerkläder och nya mopeder. I synnerhet Nicola som inte motstår frestelsen att bli en del av en Camorra-familj, också känd som den napolitanska maffian.