Browse > Book > Religion et spiritualité

TopABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ*
Title Buy Download Size Released
W drodze z cierpiącym Zbawicielem
Niniejszy zbiór 20 rozważań Drogi Krzyżowej powstał w oparciu o teksty dla osób świeckich pragnących pogłębić życie wewnętrzne. Każdemu rozważaniu nadano własną oryginalną kompozycję, wzbogacono medytacje o formy dialogu i modlitwę, dostosowano pieśni. W każdej Drodze Krzyżowej medytacje dotyczą jednego określonego aspektu naszego życia, co stanowić może podstawę do jego przewartościowania.
€5.49
1662kBs
2016
View in iTunes
W kręgu shintoizmu. Tom 2 Doktryna, kult, organizacja
Z całą pewnością badacz dziejów religii, którego obchodzi przede wszystkim rozwój doktryny, nie może zadowolić się wiedzą o odkryciu obiektu nasuwającego skojarzenia z kultem religijnym - jego rola polega właśnie napodjęciu ryzyka wbudowania takiego obiektu w system danej religii, znalezienie w niej odpowiedniej pozycji dla tego obiektu, jeżeli uznał to za celowe i możliwe. W nauce zazwyczaj z uznaniem się wita odważne hipotezy, z tym jednak zastrzeżeniem, że podlegają one surowej krytyce specjalistycznej, która ma prawo udowodnić albo prawdopodobieństwo, albo fałszywość danej hipotezy. Dopóki nie zostaną przedstawione adekwatne argumenty, hipoteza ży...
€6.99
12520kBs
2016
View in iTunes
W krzyżu zbawienie. Drogi krzyżowe
Książka zawiera osiem serii rozważań Drogi krzyżowej: Nadzieja naszego zbawienia; Jezu, bądź z nami w każdy czas; Drogi cierniowe; Czy można umieć cierpieć?; Jezu, ufam Tobie; Tajemnice nieuniknione; W krzyżu miłości nauka; Matko Bolesna, Matko nasza.
€2.99
1152kBs
2016
View in iTunes
W poszukiwaniu pewności
W dzisiejszym świecie ludzie coraz mniej troszczą się o prawdę, a bardziej o pewność. Prawda jest dla nich pojęciem abstrakcyjnym, istniejącym gdzieś na zewnątrz, pojęciem, które być może ma niewielkie znaczenie praktyczne. Pragną jednak pewności, ponieważ daje im ona poczucie bezpieczeństwa. To uczucie bywa złudne, gdyż ludzie mogą odczuwać pewność co do przekonań, które są fałszywe. W rzeczywistości nie powinniśmy szukać pewności, ale sposobu poznania pewnej prawdy, gdyż to właśnie znajomość prawdy i rozumienie powodów uzasadniających nasze przekonania daje nam trwałą pewność. Można przez pewien czas odczuwać pewność bez badania swoich przekonań, ale w ostatecznym ...
€4.49
2742kBs
2015
View in iTunes
W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu
Książka "W poszukiwaniu Wielkiego Labiryntu" jest chronologicznym opisem autentycznych wydarzeń, ktore doprowadziły do rozpoczęcia w marcu 2008 roku, pierwszych od prawie 100 lat prac wykopaliskowych przy piramidzie mułowej w Hawarze w Egipcie. Ich celem było m.in. odnalezienie wejścia do Wielkiego Labiryntu, opisanego przez Herodota 450 lat p.n.e. Jest też przykładem, jak można połączyć ze sobą dwie tak przeciwstawne dziedziny życia jak nauka i ezoteryka. Jest również sygnałem dla wszystkich ludzi na Ziemi, że jeśli rzeczywiście w roku 2012 istnieje zagrożenie kataklizmem - istnieje przed tym realna ochrona.
€2.99
2532kBs
2012
View in iTunes
W Ziemi Świętej
„W Ziemi Świętej” to osobisty, bogato ilustrowany przewodnik po Izraelu i Palestynie ks. Adama Bonieckiego, napisany we współpracy z Karoliną Przewrocką. <br /> <br />Ziemia Święta to nie tylko miejsca związane z chrześcijaństwem. I nie tylko terytorium zamieszkane przez Izraelczyków – ks. Adam Boniecki podczas swojej niezwykłej podróży odwiedza także Autonomię Palestyńską, gości zarówno w Tel Awiwie, jak w Hebronie i Ramallah. Modli się w Bazylice Grobu Pańskiego i odprawia Mszę w miejscu nawiedzenia św. Elżbiety. Ks. Adam Boniecki rozmawia z mieszkańcem ortodoksyjnej dzielnicy Mea Szearim, pracownikiem muzeum Yad Vashem i dziennikarzem „Haaretz”. Słucha opowieści palest...
€2.49
8280kBs
2016
View in iTunes
W.O.R.S.H.I.P.
W.O.R.S.H.I.P. VOLs I and II: Memoirs of a Believer is a divinely inspired book that follows the journey of a born again Christian from renewed faith to a sold out status. The author, through heartfelt Words of Remembrance, Salvation, Healing, Inspiration, and Purpose, expresses God&#39;s love and concern for the state of the Christian in a way only she can. This book embodies literary diversity; ranging from prayers, to poems, to inspirational writings that will leave you reevaluating your life and desiring change.
€3.49
441kBs
2011
View in iTunes
Waar geloof
Pink schreef dit boek uit huiver voor de naar zijn mening oppervlakkige wijze waarop hij mensen tot geloof zag komen. Na zijn bekering was Pink aanvankelijk arminiaans gezind. Later ontdekte hij de rijkdom van de gereformeerde theologie. Een waar geloof is ontstaan in die tweede periode, waarin hij met hoofd en hart afstand nam van het arminianisme. In dit boek gaat hij in op de vraag wat een waar geloof is en hoe een mens daartoe komt. Daarbij bespreekt hij de orde van wet en evangelie. Hij gaat in op het komen tot Christus, waarbij hij probeert de obstakels daarvoor weg te nemen en op de zekerheid van het geloof. Pinks worsteling met het arminianisme, dat hij van binnen...
€15.99
619kBs
2010
View in iTunes
Waarlijk vrij?
In brede christelijke kring is steeds meer belangstelling voor bevrijdingspastoraat. Het is hoog tijd om goed te kijken wat de Bijbel zegt over demonie, gebondenheid en bevrijding. In dit prettig leesbare en tegelijkertijd gedegen werk laat Els Nannen zien waar de huidige pastorale praktijken vandaan komen en wat hun geestelijke basis is. Op een zorgvuldige manier worden leringen en praktijken getoetst aan Gods Woord. Waarlijk vrij? Is een gedegen tegen-de-stroom-in boek voor iedereen die betrokken is bij pastoraat.
€18.99
1547kBs
2012
View in iTunes
Wading Through Many Voices
Wading through Many Voices brings together the voices of Latino/a, African American, Asian American, Native American, and Euro-American scholars to produce a dialogue of public theology: how faith-communities, divided by race, class, ethnicity, and gender, can find a common ground for life together.
€69.99
1487kBs
2011
View in iTunes
Waga słów - siła milczenia czyli nowa kultura rozmowy
Na czym polega tajemnica ludzkiej mowy? Co się dzieje, gdy się ze sobą komunikujemy? Gdzie tkwi sekret udanej komunikacji lub przyczyna komunikacji nieudanej? Co robimy z językiem i co język robi z nami?<br /><br />W swojej kolejnej książce Anselm Grün analizuje sposób, w jaki ludzie rozmawiają; sięga między innymi do języka Ewangelii, do mowy niewerbalnej, do współczesnych zjawisk językowo-kulturowych oraz do relacji między mówieniem a milczeniem. Waga słów – siła milczenia, czyli nowa kultura rozmowy to fascynująca propozycja dla wszystkich, którzy w języku widzą nie tylko narzędzie służące przekazywaniu informacji, lecz także – a może przede wszystkim – drogę prowadząc...
€5.99
4042kBs
2016
View in iTunes
Wager
How do humans explore beauty, virtue, love, justice, and goodness? This book argues that philosophical attention to our lives, shaped in part by our choices, is our instrument for investigating these parts of reality. Constructing a life is a philosophical act. Philosophical acts that are shaped by a life, and that shape a life, constitute philosophical style. Everyone has a philosophical style, which is fundamentally about the way we live in the world through our bodies, our reason, our imagination, and our virtue. It is about what we love and how we are loved. Beauty, suffering, and being in the world are placeholders for everything that makes up our lived experience. A...
€11.99
2045kBs
2017
View in iTunes
WAGING WAR
Ruth-Angela Patten grew up in Northern California as a pastor’s kid. Patten’s novel Waging War: The Girl and the Great Dragon, is a love story of redemption and strength based on her own life. She attended church quite a lot and became a life-long student of the Bible. She attended a private Christian school across from the church where her parents worked and studied. She went on to earn her bachelors and masters degrees in sacred music and classical music performance. Patten graduated from CSU, East Bay in 2006. She is a professional bassoon player and songwriter, and also enjoys prophetic art. Patten is passionate about worshiping God, healing prayer, and intercession. ...
€10.99
981kBs
2016
View in iTunes
Waging War With Knowledge
As the war against Satan and his agents rages on, he has developed new methods of resistance. The devil and his evil forces now blend into the natural features of the environment, the art, culture and into different aspects of society's life; making it more difficult for the church to spot him and root him out. Knowledge now becomes a decisive factor in spiritual warfare! The Bible shows clearly that the people of God are either in captivity or destroyed for lack of knowledge (please see Isaiah 5:13 and Hosea 4:6). This book teaches the modern and advanced spiritual warfare strategies of Spiritual Geography, Spiritual Mapping, Prophetic Prayers, Prophetic Action, etc. Ho...
€6.49
247kBs
2013
View in iTunes
Wagner’s Parsifal
Parsifal, Wagner's final opera, is considered by many to be one of the greatest religious musical works ever composed; but it is also one of the most difficult to understand and many have questioned whether it can be considered a "Christian" work at all. Added to this is the furious debate that has surrounded the composer as an anti-Semite, racist, and inspiration for Hitler. Richard Bell addresses such issues and argues that despite any personal failings Wagner makes a fundamental theological contribution through his many writings and ultimately in Parsifal which, he argues, preaches Christ crucified in a way that can never be captured by words alone. He argues that Wagn...
€21.99
5218kBs
2013
View in iTunes
Wahre Geschichten und Wunder der Azusa Street
Die Apostelgeschichte hat niemals aufgehört … doch fragen wir uns heute: „Wo sind all seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben?“ (Richter 6,19).<br />Diese Frage beantwortet der Bestsellerautor Tommy Welchel. Er besuchte in den 1960er-Jahren die Leute, die als Jugendliche wesentlich an einer der größten geistlichen Erweckungen beteiligt waren – der Azusa-Street-Erweckung. Sie erzählten ihm aus erster Hand, welche außergewöhnlichen Wunder und Heilungen sie damals erlebten, wenn sie für Menschen beteten.<br />Erst vor wenigen Jahren gab Gott dem Autor die Erlaubnis, diese Geschichten in Buchform zu veröffentlichen. Inzwischen werden sie auf der ganzen Welt erz...
€9.99
6137kBs
2017
View in iTunes
Wahre Liebe - Trennung ist Illusion
In derart harte Lernaufgaben und in ein seelisches Chaos der seelischen Ent-Wicklung, einen Zwillingsflammen-Prozess, zu kommen, hatten sich Doula und Jo als Mensch sicher nicht gewünscht, doch der Aufstieg der Dualseelen ins Höchste Bewusstsein ist von der Höchsten Instanz, den Heiligen FÜNF Elementen des Multiversums gewollt und wird von dieser All-Macht gelenkt und beschützt, außerdem entspricht es beider Seelenplan. Ob es in die Erfüllung geht, ist letztendlich FREIER Wille, doch gibt es überhaupt einen freien, nicht manipulierten Willen, wenn einerseits die manipulierenden Kräfte die im Licht erstrahlenden, bewusst werdenden Menschen manipuliert, fehlorientiert und z...
€7.99
586kBs
2017
View in iTunes
Wahre Weisheiten Band 2
<br/> Das Buch stellt eine Sammlung von wahren Weisheiten der christlichen Religion dar mit direktem Bezug zum Menschen und seiner individuellen Persönlichkeit. Es werden unter anderem ein Beweis für die Existenz Gottes und der Seele gegeben. Hilfen für das Gottverständnis und das Weltgeschehen finden sich hier ebenso wie die Hintergründe des vielen Leids auf der Erde. Der Autor geht auch darauf ein, wie man Gott und die Naturwissenschaften gemeinsam verstehen kann. Für den Autor, Manfred Heymann, stellt dieses Buch sein größtes Lebenswerk dar; er möchte damit allen Suchenden eine Hilfe bieten.<br/>
€4.49
3600kBs
2016
View in iTunes
Wahrheit über Jesus
Jesus Christus wurde von der Jungfrau Maria am 25ten Dezember in Bethlehem geboren. Seine Geburt wurde von einem Stern im Osten angekündigt, welchem die 3 Könige folgten, um den neugeborenen Retter zu finden und zu beschenken. Jesus wurde im Alter von 30 Jahren getauft und begann damit sein geistliches Amt. Er hatte 12 Jünger, mit denen er umherreiste und Wunder vollbrachte wie Kranke zu heilen, über Wasser zu laufen und Tote wiederzubeleben. Er war außerdem bekannt als der König der Könige, der Sohn Gottes, das Licht der Welt, das Alpha und Omega, das Lahm Gottes und viele andere mehr. Nachdem er von seinem Jünger Judas für 30 Stücke Silber verraten wurde, wurde er gekre...
€2.99
73kBs
2016
View in iTunes
Wahrheit und erfülltes Sein - Signum Veritas Vol. I
Inspirative Einblicke in die Bedeutung des Dasein!<br /><br /> Der erste Band der Signum Series vermittelt kraftvoll, ermutigend und in vielerlei Hinsicht wegweisende Erkenntnis über die Bedeutung des Lebens, über wahrhaftes und erfülltes Sein. Die tiefgreifenden Ansätze enthüllen Einsichten über Bewusstsein, Liebe, Seele, Tod und manch ein Mysterium. Die Hilfen und Ratschläge fügen sich nahtlos in einen modernen Alltag und haben universelle Gültigkeit.<br /> Themen wie unabhängiges Sein, die Potenzierung von Freude und Leidenschaft, Selbstfindung, Befreiung der Liebe oder gedankliche Freiheit werden eingängig erläutert. Die Kapitel zeigen auf, wie man Ängsten entwachsen ...
€4.49
1104kBs
2015
View in iTunes